Akkerbouwbedrijf De kleine baander

Feije Dijksterhuis:

“De kleine baander is een traditioneel akkerbouwbedrijf waar zetmeelaardappelen, suikerbieten, brouwgerst en teff wordt geteeld. Totaal omvat ons bedrijf bijna 100 hectare zandgrond in de directe omgeving van de boerderij.

De meeste werkzaamheden kunnen in eigen beheer worden uitgevoerd, zoals het bewerken van de grond, het poten, verzorgen, en rooien van de aardappels, het zaaien, verzorgen en oogsten van de brouwgerst  en teff.

Alles begint met zaaien

In het voorjaar wordt alle grond bewerkt en worden alle gewassen gezaaid en gepoot. Door de goede mechanisatie zijn we in staat in een korte periode veel werk te verzetten.

Dan komt de periode van onkruidbestrijding en gewasverzorging. De verschillende gewassen vragen een verschillende behandeling. Monitoren is belangrijk bij allemaal. Telkens kijken bij de gewassen hoe de ontwikkeling is en of er zich geen bijzonderheden voordoen. Mocht er iets geconstateerd worden dan wordt er bekeken wat de beste maatregel voor dat moment is.

Optimale groei, met oog voor mens, dier en plant

Ons akkerbouwbedrijf is een duurzaam teeltbedrijf, waar we produceren onder het label van Stichting Veldleeuwerik. Continue maken we een afweging bij de vruchtwisseling, beschikbare rassen, het zaaien en poten, bemesting, gewasbescherming en het oogsten.

Op ons bedrijf maken we zoveel mogelijk gebruik van dierlijke mest. Omdat dit qua voedingsstoffen voor de plant niet geheel toereikend is worden bepaalde voedingselementen aangevuld. Hierdoor kunnen we uiteindelijk een goed eindproduct van goede kwaliteit aanbieden.

Ook op het gebied van onkruidbestrijding en gewasverzorging zoeken we de balans tussen wat mechanisch mogelijk is en sturen we met gewasbeschermingsmiddelen bij. Zo maken we onder andere gebruik van vulkanisch steenmeel en zeewaterextract. Op deze manier proberen wij een gezonde bedrijfsvoering te realiseren met oog voor mens, dier en plant.

Tijd om te oogsten

Uiteindelijk mogen we dan in augustus de brouwgerst en de teff gaan oogsten. De brouwgerst gaat direct naar de afnemer. De teff blijft op het bedrijf om gedroogd te worden. Eenmaal droog genoeg gaat het naar een bedrijf dat gespecialiseerd is in het schonen van zaden. Eenmaal geschoond, wordt het vermalen en verpakt.

In oktober worden de aardappelen geoogst, een deel gaat direct naar de fabriek voor verwerking. De rest wordt op de boerderij opgeslagen en op een later moment afgeleverd.

De suikerbieten worden geoogst in november en worden ook voor een deel direct afgeleverd en de rest wordt bewaard tot een later moment.

Hoogwaardige kwaliteit

Op dit moment zijn er 2 teff telers in Nederland (Drenthe). Sinds 2002 telen we teff op ons bedrijf. Op dat moment  hadden we de beschikking over zaaizaad uit Ethiopië. Door uit dit zaaizaad verschillende rassen te selecteren en te kruizen hebben we op dit moment een ras dat onder Nederlandse omstandigheden een goede opbrengst geeft van goede kwaliteit. Nog steeds wordt er op proefvelden gezocht naar rasverbetering om zodoende de teelt te kunnen optimaliseren.

Uiteindelijk streven we naar een kwalitatief goed en gezond eindproduct waar hoogwaardige voedingselementen van gemaakt kunnen worden.

TeffTalk: mis het niet!

De nieuwsbrief van Teffvolkoren met allerlei tips over het gebruik van Teff